Muntatge d'una #casa en 3 dies / Montaje de una #casa en 3 días

Muntatge d'una #casa en 3 dies / Montaje de una #casa en 3 días

En només 3 dies s'han muntat els forjats, la façana, l'estructura i la coberta d'una casa entre mitgeres de dues plantes a Girona. Es tracta d'una reforma en la que s'han aprofitat part de les parets existents.

En sólo 3 días se han montado los forjados, la fachada, la estructura y la cubierta de una casa entre medianeras de dos plantas en Girona. Se trata de una reforma en la que se han aprovechado parte de las paredes existentes.Tornar a notícies