Les Genial Houses també són cases saludables

Les Genial Houses també són cases saludables

Passem entre un 90-95% del nostre temps a l'interior d'edificis.

La qualitat de l'aire, temperatura, humitat, il·luminació, ergonomia... dels edificis i cases afecta directament la salut. Per exemple les humitats i mala qualitat de l'aire interior estan associats directament amb l'asma. O si la casa no es dissenya tenint en compte els més petits aquests poden tenir més accidents (caigudes, cremades...) del normal.

Totes les cases Genial Houses a més de ser el més sostenibles possibles estan també pensades per a promoure la salut teva i dels teus.

Es a dir en dissenyar-la i construir-la ens assegurem que la teva casa estarà el més seca possible, que et serà fàcil de ventilar-la, que tindrà il·luminació natural, que està també pensada per protegir als més petits...

Per més detalls i preguntes pots trobar-nos al 972 220 300 o a [email protected]


Fonts:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/HealthyHomes.aspx

https://www.hud.gov/espanol/topics/healthyhome

http://www.greenandhealthyhomes.org/what-green-healthy-home

https://ovacen.com/casas-modernas-y-saludables/
Tornar a notícies