Avantatges

Avantatges
Genial Houses - Estalvi en calefacció i electricitat

Estalvi en calefacció, electricitat...

L'energia tendeix a augmentar de preu, per tant una inversió en aïllament per reduir el consum energètic de la casa serà la teva millor inversió. L'aïllament tèrmic és decisiu per obtenir edificis energèticament eficients. Les parets o panells Genial Panel® ofereixen diferents grossors d'aïllament aconseguint un aïllament (transmitància tèrmica) fins a 5 vegades superiors a parets o sistemes tradicionals i fins a 8 vegades superiors a la normativa.Genial Houses - Construcció Passiva i alta eficiència energètica

Construcció Passiva i alta eficiència energètica

Les parets o panells de Genial Houses® estan pensats per fer cases o edificis altament eficients i de mínim consum energètic (NZEB: Near Zero Energy Buildings). Estan basats en el sistema d'entramat lleuger de fusta usat en les cases passives i ecològiques dels països nòrdics.

La gran resistència tèrmica i seguretat de les nostres parets o panells Genial Panel® fan fàcil i econòmic aconseguir certificacions de qualitat i eficiència energètica com Passivhaus, BREEAM o LEED.Genial Houses - Rapidesa de construcció

Rapidesa de construcció

Amb el nostre sistema industrialitzat solucionem un dels majors problemes de la construcció tradicional "in situ": els terminis d'execució.

Amb la construcció modular o en panells de Genial Houses®, podem planificar i optimitzar tots els processos sense excepció. D'aquesta manera tens una casa amb millors prestacions i el mínim temps.Genial Houses - Fiabilitat i garantia

Fiabilitat i garantia

El nostre sistema constructiu, basat amb l’alta tecnologia en fusta, permet fabricar tota, o gran part de la casa a taller, aconseguint la màxima relació qualitat-preu, la màxima fiabilitat i la total garantia d’un habitatge amb les millors prestacions.Genial Houses - Avantatges respecte altres sistemes constructius

Millores respecte a altres sistemes constructius:

- Excel·lent estabilitat i resistència a la humitat. Panell per la construcció de terres, parets i cobertes.
- Eliminem els ponts tèrmics (pèrdues de temperatura entre l’interior i l’exterior de l’habitatge).
- Acabats gairebé sense manteniment per l’exterior i interior que els nostres tècnics et proposaran.
- Alta eficiència energètica que millora el comportament tèrmic de l’edificació.
- Estalvi en consum energètic.
- Autoregulació higromètrica (regula la humitat necessària en l’interior)

1. Revestiment interior de cartó guix.
2. Aïllament tèrmic de llana de roca.
3. Estructura d'entramat lleuger de fusta.
4. Aïllament tèrmic de poliestirè expandit.
5. Panell d'estabilitat (OSB).
6. Làmina impermeabilitzant
7. Revestiment exterior d'encadellat de fusta, estucat...