Genial Houses - Girona 2 (Remunta)
Girona 2 (Remunta)

Ens trobem amb una casa de poble de planta baixa en cantonada de principis dels anys 60. Una construcció senzilla amb la façana principal de maçoneria, la coberta a dues aigües de teula àrab i un pati posterior amb façana a carrer. La façana lateral, a part de ser la més llarga és la que està ben orientada i assolellada.

La nostra proposta és convertir aquesta façana lateral, orientada a sud, en la principal. El fet que estigui en la planta baixa se suma a la demanda de la propietat a la privacitat en l’interior de l’habitatge.

Un gran forat a la planta primera d’aquesta façana i un doble espai interior solucionen la distribució i la il·luminació i, donen caràcter a la intervenció. La conservació i repicat d’una paret central de maó massís que acompanya l’escala i presideix el doble espai aporten calidesa i contort a l’interior.

El sistema constructiu de la remunta fet de panells sandvitx estructurals d’entramat lleuger de fusta són la solució perfecta, ja que donada la seva lleugeresa permet créixer una planta sense reforçar els fonaments de l’edifici. Aquest sistema, a més, proporciona un alt grau d’aïllament a la construcció i en tractar-se de fusta, una petjada de CO2 negativa. 

L’acabat de la façana: un arrebossat elàstic sobre planxes d’aïllament uniformitzen les dues plantes i un sòcol de pedra a la part més baixa li confereix la resistència necessària i la protecció a possibles cops.


Arquitecte: Ricard Turon

Arquitecte tècnic: Jordi Munsó

Fotografia: Marc Torra - Fragments
Girona 2 (Remunta)

Ens trobem amb una casa de poble de planta baixa en cantonada de principis dels anys 60. Una construcció senzilla amb la façana principal de maçoneria, la coberta a dues aigües de teula àrab i un pati posterior amb façana a carrer. La façana lateral, a part de ser la més llarga és la que està ben orientada i assolellada.

La nostra proposta és convertir aquesta façana lateral, orientada a sud, en la principal. El fet que estigui en la planta baixa se suma a la demanda de la propietat a la privacitat en l’interior de l’habitatge.

Un gran forat a la planta primera d’aquesta façana i un doble espai interior solucionen la distribució i la il·luminació i, donen caràcter a la intervenció. La conservació i repicat d’una paret central de maó massís que acompanya l’escala i presideix el doble espai aporten calidesa i contort a l’interior.

El sistema constructiu de la remunta fet de panells sandvitx estructurals d’entramat lleuger de fusta són la solució perfecta, ja que donada la seva lleugeresa permet créixer una planta sense reforçar els fonaments de l’edifici. Aquest sistema, a més, proporciona un alt grau d’aïllament a la construcció i en tractar-se de fusta, una petjada de CO2 negativa. 

L’acabat de la façana: un arrebossat elàstic sobre planxes d’aïllament uniformitzen les dues plantes i un sòcol de pedra a la part més baixa li confereix la resistència necessària i la protecció a possibles cops.


Arquitecte: Ricard Turon

Arquitecte tècnic: Jordi Munsó

Fotografia: Marc Torra - Fragments

Més info