Avui, Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, t'expliquem com Genial Houses contribueix a una construcció sostenible i eficient

Avui, Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, t'expliquem com Genial Houses contribueix a una construcció sostenible i eficient

El dia 5 de març se celebra el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, amb l'objectiu de conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania i les empreses consumidores d’energia del seu paper clau per aconseguir un model energètic net, distribuït i democràtic. Davant l'emergència climàtica declarada a Catalunya, cal posicionar-nos clarament a favor d’una transició energètica cap a un model energètic 100% renovable a l’horitzó 2050. Per assolir aquest objectiu, la participació i corresponsabilitat de la societat és imprescindible.

L'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) prové de tots els sectors, però cal actuar sobre aquells que són responsables en major proporció, com per exemple, en la construcció.

Cadascú de nosaltres podem decidir petites accions per disminuir aquestes emissions, com per exemple, escollir un sistema de construcció eficient i sostenible com el de Genial Houses.

Entra en el link per conèixer aquest i altres avantatges:

AVANTATGES - GENIAL HOUSES
Volver a noticias